Search

Digitální podnik

Komplexní aplikace pro každodenní řízení vaší firmy.

Digitální podnik

Vše, co váš podnik potřebuje, v jediné aplikaci - každý den.

Aplikace „Digitální Podnik“ je komplexním řešením pro správu všech klíčových procesů vaší malé či střední firmě. Zahrnuje agendy jako obchod, personalistika, řízení projektů a úkolů, správa firemního majetku včetně každodenní provozu vaší kanceláře až po správu firemní dokumentace, vše v jednom jednoduše ovladatelném nástroji.

Tato aplikace se zaměřuje na flexibilitu a možnost přizpůsobení vašim specifickým potřebám. Poskytuje kompletní přehled a zefektivňuje řízení ve všech oblastech podnikání, od administrativních procesů až po strategické plánování.

S touto aplikací získáte nástroj, který vám pomůže spravovat zdroje efektivněji, identifikovat a využívat obchodní příležitosti a zlepšit každodenní provoz. Aplikace „Digitální Podnik“ je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí zlepšit své podnikání a využít výhod digitalizace a automatizace. Vyzkoušejte ji a uvidíte, jak se vaše firma promění a posune na vyšší úroveň.

od 50 Kč / den

Jedinečné řešení

Hlavní výhody aplikace

  • Komplexní aplikace: Stačí vám jeden nástroj na každodenní řízení vaší firmy.
  • Vše na jednom místě: Obchod, Personalistika, Projektový management, Správa firemního majetku, Kancelář a Dokumenty.
  • Workflow automatizace: Přenechte opakující se činnosti automatizaci na pár kliknutí.
  • Snadná integraci: Snadná propojitelnost na jakékoliv okolní systémy.
  • Možnost plného přizpůsobení: Je to jako stavebnice z lega, všechno si snadno upravíte podle sebe.
  • Neplatíte za uživatele: Platíte za řešení, nikoliv za počet uživatelů.

Vše v jednom

Ukázky aplikace

Aplikace

Klíčové vlastnosti

Řízení obchodu
Efektivní správa obchodních aktivit ve vaší firmě.
Personalistika a Řízení lidských zdrojů
Správa zaměstnanců a HR agendy pro maximální efektivitu.
Správa firemního majetku:
Přehledné řízení majetku a zdrojů vaší firmy.
Řízení projektů a úkolů
Zajišťuje organizaci a sledování a řízení projektů a úkolů.
Řízení provozu firmy
Integruje všechny aspekty provozu firmy do jednoho systému.
Správa firemní dokumentace:
Zjednodušuje přístup a správu firemních dokumentů, včetně hlídání termínů.
Flexibilní řešení
Přizpůsobte si řešení kdykoliv a podle vás.
Neplatíte za uživatele
Ekonomicky efektivní model, vhodný pro každou firmu.
Jednoduchá integrovatelnost
Snadné začlenění aplikace do stávajícího ekosystému firmy.
Workflow automatizace
Automatizuje opakující se úkony pro zvýšení efektivity.

Vyzkoušejte Zdarma ještě dnes

Získejte komplexní nástroj na řízení vaší firmy i vy.

kvalitní řešení

Využití i pro vaší firmu

Digitální Podnik je aplikace speciálně vyvinutá pro malé a střední podniky, která integruje klíčové aspekty firemního řízení do jedné komplexní platformy. Její hlavním cílem je poskytovat efektivní, snadno přizpůsobitelné a integrovatelné řešení pro digitalizaci a automatizaci firemních procesů. Zde jsou klíčové vlastnosti a přínosy této aplikace:

 

Řízení obchodu

Aplikace nabízí pokročilé nástroje pro řízení obchodních procesů, včetně správy zákazníků, sledování prodejních příležitostí a optimalizace obchodních operací, což vede k lepšímu porozumění trhu a zvyšuje šance na úspěch ve velmi konkurenčním prostředí.

 

Personalistika a řízení lidských zdrojů

Efektivní správa zaměstnanců od náboru po rozvoj, včetně sledování výkonnosti, školení a kariérního plánování, což přispívá k vytvoření produktivního a motivovaného pracovního prostředí.

 

Správa firemního majetku

Umožňuje detailní přehled  o veškerém firemním majetku včetně jeho správy a hlídání důležitých termínů, jako jsou záruky, revize a kontroly. Což vede k lepšímu využití zdrojů a snižování nákladů.

 

Řízení projektů a úkolů

Mějte projekty a úkoly na jednom místě, to vám zajistí hladké řízení, efektivní plánování a koordinaci, čímž zvyšíte celkovou produktivitu firmy.

 

Řízení provozu firmy

Centralizace operací a procesů v jednom systému usnadňuje rozhodování a zvyšuje efektivitu celého podniku.

 

Správa firemní dokumentace

Bezpečné a snadné spravování dokumentů, s možností rychlého přístupu a sdílení, zvyšuje produktivitu a zabezpečení dat.

 

Flexibilní řešení

Aplikace je navržena tak, aby byla plně přizpůsobitelná specifickým potřebám každé firmy, což zajišťuje maximální využití jejích funkcí.

 

Neplatí se za uživatele

Struktura cen, která se neopírá o počet uživatelů, ale o rozsah využití, což je ekonomicky výhodné pro firmy všech velikostí.

 

Integrovatelnost s okolními systémy

Možnost snadného propojení s existujícími systémy a aplikacemi zvyšuje efektivitu a umožňuje lepší využití dat.

 

Workflow automatizace

Automatizace rutinních procesů snižuje manuální práci, zvyšuje efektivitu a minimalizuje chyby.

 

Digitální Podnik je tak ideálním řešením pro firmy, které hledají způsob, jak optimalizovat své procesy, zvýšit produktivitu a zefektivnit své operace v digitálním světě. S touto aplikací můžete vstoupit do nové éry efektivního a integrovaného podnikání, což vám umožní lépe konkurovat na trhu a dosáhnout udržitelného růstu.

Vyzkoušet aplikaci ZDARMA