Search

Digitální obec

Řiďte vaší obec moderně a jednoduše.

Digitální obec

Řiďte vaší obec moderně a jednoduše.

Digitální obec je navržena jako komplexní nástroj pro efektivní řízení a správu vaší obce. Nahradí řadu dílčích nástrojů a excelových tabulek, čímž výrazně usnadňuje správu důležitých termínů a informací.

Tento nástroj je určený zejména pro vedení obce, které chce digitalizovat a automatizovat svou administrativu. Nabízí intuitivní prostředí, které zlepšuje přehled nad klíčovými aspekty správy obce, včetně řízení úkolů, žádostí, dotací a mnoho dalšího.

Díky aplikaci „Digitální obec“ budou všechny důležité informace na jednom místě. Získáte tak lepší kontrolu nad plánováním, organizací a sledováním úkolů, což povede k efektivnější správě a lepšímu řízení celé obce.

ZDARMA do 1000 záznamů!

Jedinečné řešení

Hlavní výhody aplikace

 • Správa obyvatel obce: Umožňuje snadno spravovat databázi obyvatel, včetně důležitých kontaktních informací, což usnadňuje komunikaci a evidenci.
 • Sběr a správa žádostí obyvatel obce: Zajišťuje efektivní zpracování a správu žádostí od obyvatel obce, což umožňuje hladký chod úřadu.
 • Správa přestupků: Umožňuje přehlednou evidenci a řízení přestupků, což zefektivňuje správu agendy a řešení případů.
 • Žádosti o povolení: Zjednodušuje podávání a správu žádostí o povolení, jako je kácení, vjezd, zábor, a mnoho dalších, čímž urychluje jejich schvalování.
 • Evidence psů a včelstev: Poskytuje přehledný způsob, jak vést záznamy o majitelích psů a včelstev pro snadnější správu.
 • Správa majetku obce: Umožňuje efektivně řídit obecní majetek, včetně revizí, kontrol, pronájmů a vozového parku.
 • Správa techniky obce: Umožňuje sledovat termíny údržby a kontrol obecní techniky, což pomáhá udržet vše v provozuschopném stavu.
 • Správa dotací a veřejných zakázek: Poskytuje komplexní nástroj pro správu dotací a veřejných zakázek, což zlepšuje proces jejich podávání a řízení.
 • Možnost plného přizpůsobení: Aplikace vám umožňuje flexibilně přizpůsobit prostředí podle potřeb vašeho podnikání, jako byste stavěli ze stavebnice.
 • Integrace: Bezproblémová integrace s ostatními systémy, což vám umožní hladké propojení s vašimi dalšími nástroji.
 • Neplatíte za uživatele: Platíte pouze za celkové řešení, nikoli za počet uživatelů, takže můžete nástroj využívat efektivně bez dodatečných nákladů.

Vše v jednom

Ukázky aplikace

Aplikace

Klíčové vlastnosti

Řízení chodu celé obce
Jeden nástroj, který lze snadno upravit na vaše potřeby.
Automatický sběr žádostí od občanu a plně elektronicky
Mějte přehled o stavu žádostí vašich občanů.
Správa dotací a veřejných zakázek
Všechno přehledně a na jednom místě.
Spolupráce s kolegy
Sdílejte, komunikujte, spolupracujte.
Flexibilní řešení
Přizpůsobte si řešení kdykoliv a podle vás.
Neplatíte za uživatele
Ekonomicky efektivní model, vhodný pro každou firmu.
Jednoduchá integrovatelnost
Snadné začlenění aplikace do stávajícího ekosystému firmy.
Workflow automatizace
Automatizuje opakující se úkony pro zvýšení efektivity.

Vyzkoušejte Zdarma ještě dnes

Získejte flexibilní řešení na správu vaší obce i vy.

kvalitní řešení

Využití i pro vaší firmu

Správa obyvatel obce

Umožňuje snadno spravovat databázi obyvatel, včetně důležitých kontaktních informací, což usnadňuje komunikaci a evidenci v rámci obce.

 

Sběr a správa žádostí obyvatel obce

Poskytuje efektivní zpracování a správu žádostí od obyvatel obce, což umožňuje hladký chod úřadu.

 

Správa přestupků

Nástroj pro přehlednou evidenci a řízení přestupků, který zefektivňuje správu agendy a řešení případů.

 

Žádosti o povolení

Zjednodušuje podávání a správu žádostí o povolení, jako je kácení, vjezd nebo zábor, čímž urychluje jejich schvalování.

 

Evidence psů a včelstev

Poskytuje přehledný způsob, jak vést záznamy o majitelích psů a včelstev, což usnadňuje správu těchto evidencí.

 

Správa majetku obce

Efektivní řízení obecního majetku, včetně revizí, kontrol, pronájmů a vozového parku, zajišťuje lepší kontrolu nad obecním majetkem.

 

Správa techniky obce

Sleduje termíny údržby a kontrol obecní techniky, čímž pomáhá udržet všechny stroje a zařízení v provozuschopném stavu.

 

Správa dotací a veřejných zakázek

Komplexní nástroj pro správu dotací a veřejných zakázek, který zlepšuje jejich podávání a řízení.

 

 

Přizpůsobitelnost

Aplikace nabízí vysokou míru přizpůsobitelnosti, která vám umožňuje si prostředí upravit podle konkrétních potřeb obce.

 

Integrace

Bezproblémová integrace s ostatními systémy, která umožňuje propojení s dalšími nástroji pro zvýšení efektivity.

 

Cenová struktura

Pružný cenový model, který se zaměřuje na rozsah využití aplikace, takže je cenově dostupný pro obce různé velikosti.

Aplikace „Digitální obec“ je ideálním řešením pro správu všech aspektů obce, od obyvatel až po správu dotací. Pomáhá zlepšit organizaci a zefektivnit chod obce.

Vyzkoušet aplikaci ZDARMA