Search

Seznamte se s konceptem MVA! 🚀

Doba se mění a s ní i přístup k vývoji digitálních řešení. Stojíme před zlomem v digitalizaci a automatizaci procesů malých a středních podniků (SME). S velkou radostí vám představujeme koncept MVAMinimální Verze Aplikace, který přináší revoluční pohled na vývoj softwaru.

Proč vůbec vznikla potřeba MVA?

Tradiční přístupy k vývoji aplikací, jako je metodika Agile či Waterfall, mohou být pro mnoho malých a středních firem příliš komplikované a finančně náročné. Nejen že vývoj zabere spoustu měsíců a vyžaduje velké investice, ale často je i výsledek nejistý. Obvykle se celý projekt nacení předem, bez možnosti reálného testování. Náklady se tak mohou vyšplhat do statisíců korun a podnik nakonec ani neví, jestli řešení skutečně odpovídá jeho potřebám.

S MVA však přichází nový přístup: umožňuje rychlé vytvoření prototypu aplikace za zlomek času a peněz, které by byly jinak potřebné. Tímto způsobem mohou firmy otestovat aplikaci přímo v praxi během několika týdnů a rozhodnout se, jestli je pro ně řešení vhodné. Výhoda? Zaplatíte jen za to, co je opravdu nutné, a až když zjistíte, že aplikace vyhovuje vašim požadavkům, můžete ji dále rozvíjet a investovat do ní. Je totiž i velký rozdíl zaplatit třeba celý vývoj dané aplikace nyní a nebo, když ho firma rozloží do několika let podle jejich aktuálních potřeb.

Rychlost a efektivita především

Hlavním cílem MVA je zkrátit dobu potřebnou pro návrh a nasazení aplikace. Prototyp aplikace lze nasadit v řádu jednotek týdnů, což znamená, že firmy mohou rychle testovat a implementovat nové procesy. To jim umožňuje být flexibilní a pohotově reagovat na tržní potřeby.

Díky nízkým nákladům navíc mohou podniky od začátku přemýšlet o inovacích a vývoji aplikací jako o dlouhodobém procesu. Místo toho, aby do projektu investovali statisíce najednou, mohou investovat postupně a mít tak větší kontrolu nad tím, jak se jejich digitální řešení vyvíjí.

Změna přístupu k digitalizaci

MVA není jen metodika – je to vize budoucnosti. Tato strategie překlenuje propast mezi tradičním podnikáním a digitálním věkem, dává příležitost malým a středním podnikům využívat inovace a rozšiřovat své možnosti. Díky přístupu založenému na MVA mohou firmy experimentovat s novými technologiemi a zkoušet různé platformy, aniž by se vystavovaly finančnímu riziku.

Společná cesta do budoucnosti

Naše odhodlání k inovacím se nezastaví u konceptu MVA. Společně můžeme vytvářet budoucnost, kde digitální transformace není luxus, ale standard. Chceme, aby podniky mohly růst díky moderním technologiím, automatizovat své procesy a dosáhnout úspěchu ve stále se měnícím světě.

🤝 Připojte se ke mě a společně tvořme budoucnost, kde je digitalizace dostupná pro každého.

O mně

Jmenuji se Adam Bárta a dlouhodobě pomáhám malým či středním firmám s digitalizací a automatizací.

Další články

Další obsah o digitalizaci

Systémy, které nebudou mít API nepřežijí

Proč je API je klíčem k budoucnosti digitalizace a automatizace. Digitalizace a automatizace procesů se stávají stěžejními pro úspěch podniků v 21. století. Jako konzultant na digitální transformaci si uvědomuji, že centrálním prvkem pro dosažení této efektivity je API (Application

Celý článek »

youtube kanál

Točím pro vás i na YouTube